pregled zauzeća vidljiv na jednom ekranu

Slikoviti pregled zauzeća vidljiv je na početnom zaslonu, bez postavljanja dodatnih parametara. Ukoliko vam je potreban pregled nekog udaljenog datuma, jednostavnim odabirom datuma u kalendaru, program Vas vodi na određeni dan.

Pomicanje rezervacija po planu nikada nije bilo lakše. Drag&Drop metodom ili uz dva klika kroz samu rezervaciju preselite rezervaciju u odgovarajuću smještajnu jedinicu. Naravno, prenosi se kompletna rezervacija, sa svim dogovorenim uvjetima i pripadajućom korespondencijom.

Imate više objekata? Odabirom točnih parametara kroz filtere, sa jednog mjesta  saznajte stanje u svim objektima.

Questions?