Events Management

Gdje će se događaj održati? Koliko je učesnika? Što je dogovoreno s odjelom hrane i pića? ReceiveIT ima odgovore na sva pitanja. U svakom trenutku, svi sektori unutar vaše kompanije imati će točne i pravovremene informacije o događajima u vašim objektima.

Koliko puta ste se našli u problemima dok ste klijentu objašnjavali kako je potrošnja veća od dogovorene? Naš sustav Vas upozorava da ste došli do limita ili da ste željeli naplatiti uslugu koja nije ugovorena. Izbjegnite beskonačne i neugodne pregovore na kraju eventa koristeći naša elegantna rješenja.

Questions?